Dobór wielkości zbiornika na wodę deszczową

Aby w sposób jak najbardziej optymalny i ekonomiczny dobrać zbiornik podziemny do zapotrzebowania, konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA OBIEKTU MIESZKALNEGO

Jest ona ściśle powiązana z roczną wielkością opadów. Załączona mapa Polski pokazuje opad roczny w litrach na m2. Należy więc odczytać z mapy poziom opadów dla danej lokalizacji geograficznej obiektu.

średni opad na terenie polski

2. EFEKTYWNA POWIERZCHNIA DACHU

Jest to rzut poziomy powierzchni dachu, a więc w tym przypadku nie ma znaczenia nachylenie połaci w stosunku do poziomu. Może się również zdarzyć, iż wodę zbierać się będzie tylko z jednej części połaci dachowej; wtedy do dalszych obliczeń przyjmujemy tylko wielkość rzutu tej połaci.

Do dalszych obliczeń należy przyjąć również współczynnik ściśle związany z materiałem pokrycia dachu oraz jego nachyleniem.

0,95

Dachy skośne pokryte blacho dachówką lub dachówką ceramiczną

0,8

Dachy skośne pokryte dachówką betonową

0,6

Dachy płaskie

0,3

Dachy zielone

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

W sytuacji, gdy woda deszczowa będzie używana tylko do podlewania ogrodu, roczna wartość zużycia wody kształtować się będzie na poziomie 60 litrów na 1 m2 ogrodu.

W przypadku stosowania wody do celów domowych, a więc do prania, spłukiwania WC i prac porządkowych, należy przyjąć zużycie około 67 litrów wody na osobę.

Jeśli przewidujemy obsługiwać deszczówką aplikacje zarówno domowe jak i ogrodowe, potrzebna ilość wody będzie wynikiem sumy iloczynu ilości osób razy dzienne zużycie wody i iloczynu powierzchni ogrodu razy zużycie wody niezbędne do podlania 1 m2 powierzchni trawnika.


Poniżej formularz do obliczeń:

dobór systemu do deszczówki


« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź