Oczyszczalnie drenażowe

Rury rozsączające i tunele drenażowe

oczyszczalnia drenżowa z rurami

Zasada działania drenażowej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika.

Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w w zależności od warunków terenowych.

W ofercie posiadamy dwa warianty oczyszczalni drenażowych:
 • oczyszczalnie drenażowe z rurami rozsączającymi
 • oczyszczalnie drenażowe z tunelami rozsączającymi
oczyszczalnia tunelowa drenażowa

Niekwestionowaną zaletą oczyszczalni z tunelami drenarskimi jest fakt, iż cała instalacja zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż tradycyjne rury rozsączające.

Ścieki infiltrujące przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtra powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.

Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach: 50% po osadniku gnilnym i ok. 90% po drugim etapie

W czasie eksploatacji urządzeń należy stosować aktywator bakteryjny, który jest preparatem o znaczeniu ekologicznym powodującym w krótkim czasie poprawia parametry CHZT i BZT5, zmniejsza ilość osadów, czyści i konserwuje systemy kanalizacyjne.

Każda oczyszczalnia wymaga okresowych kontroli i obsługi, nie ma oczyszczalni bezobsługowych. Co pół roku należy przeprowadzać kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę przeprowadza sam użytkownik i aby zapobiec przytykaniu się urządzeń należy opróżniać osadnik gnilny maksymalnie co rok.

 

IN-DRÄN

Zalety oczyszczalni drenażowych z modułami IN-DRÄN:
 • bardzo mała powierzchnia zabudowy
 • pojedynczy drenaż do max. 15m
 • na każde warunki gruntowe – wysoki poziom wód gruntowych, grunty bardzo słabo przepuszczalne
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • bezobsługowe
 • bez konieczności stosowania bioaktywatorów
 • osadnik gnilny bez wymiennych filtrów
 • osadnik gnilny o bardzo wytrzymałej konstrukcji – nie wymaga posadowienia na fundamencie
 • bardzo dobre wyniki oczyszczania
 • w procesie oczyszczania chorobotwórcze bakterie zostają zniszczone
 • ponad dwukrotnie dłuższa żywotność niż tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków
 • długa 10-letnia gwarancja na urządzenia oraz stopień oczyszczenia ścieków

 

Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej.
Specyficzna konstrukcja modułu IN-DRÄN przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków.
Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane.
Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków.

W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze.

Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.
System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.
W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów.
Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.
Koszty kompletnego tradycyjnego systemu oczyszczania ścieków wahają się znacznie w zależności od lokalnych warunków gruntowych, natomiast w przypadku zastosowania systemu IN-DRÄN wahania te są nieznaczne.

 

 


Aby sprawdzić ceny oczyszczalni kliknij poniższy link:

 

Cennik oczyszczalni drenażowych« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź